Privatumo politika

Kilo klausimų ar reikalinga skubi pagalba?

+370 663 53533
[email protected]

Privatumo politika

EN Privatumo ir slapukų politika

EN Ši privatumo politika skirta UAB „7pack“, juridinio asmens kodas 304066171, adresas Ukmergės g. 222, Vilnius, valdomo tinklapio www.7pack.lt lankytojų ir klientų asmens duomenų tvarkymui.

EN Šioje privatumo politikoje vartojama sąvoka „asmens duomenys“ reiškia bet kokią informaciją, iš kurios galima nustatyti, Jūsų, kaip kliento ar potencialaus kliento, tapatybę.

EN Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikomės Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų. Renkame ir tvarkome tik tuos Jūsų duomenis, kurie reikalingi vykdant mūsų veiklą. Asmens duomenis mes tvarkome teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti. Tvarkydami asmens duomenis, siekiame, kad jie būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi.

EN Jūsų asmens duomenys yra renkami sutikimo teisiniu pagrindu. Jei naudojatės tinklapiu, vadinasi, Jūs perskaitėte ir sutikote su šia Privatumo politika ir joje nurodytais Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslais, būdais bei tvarka. Jeigu Jūs nesutinkate su Privatumo politika, Jūs neturite teisės naudotis tinklapiu.

EN Privatumo politika galioja visiems asmenims, apsilankiusiems tinklapyje, taip pat veiksmams, kuriuos Jūs galite atlikti tinklapyje.

EN Tvarkomų duomenų kategorijos, šių duomenų tvarkymo tikslai ir jų saugojimo laikotarpis

EN Mes renkame klientų ir/arba mūsų tinklapio lankytojų mums pateiktus asmens duomenis (vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, papildoma informacija, kuri būtina sutartims su klientais įvykdyti) naudodamiesi: el. parduotuvėje užpildyta registracijos forma, perkant tinklapyje siūlomus produktus, pateikus savo asmens duomenis mums internetu ar kitokiu būdu.

EN Klientų ir/arba mūsų tinklapio lankytojų pateikti asmens duomenys renkami ir tvarkomi užsakymų vykdymo, užsakymų suformavimo bei supaprastinimo ir/ar pagreitinimo tikslais, taip pat užklausų ir/ar pretenzijų administravimo tikslais, produktų keitimo ar grąžinimo tikslais, bei gali būti renkami ir tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti tretiesiems asmenims, vykdantiems produktų gamybos ir užsakymų pristatymo paslaugą.

EN Klientų ir/arba mūsų tinklapio lankytojų mums pateikti asmens duomenys saugomi visą laikotarpį, kol lankotės naudojatės paslaugomis. Jūsų suteiktą sutikimą (registraciją) ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių. Nepaisant anksčiau nurodyto saugojimo termino Klientų ir/arba mūsų tinklapio lankytojų mums pateiktus asmens duomenis mes galime laikyti tiek, kiek tai būtina, jeigu asmens duomenimis buvo pasinaudota vykdant neteisėtą veiklą.

  • No products in the cart.